Sídlo a fakturačné údaje
STAUPRA s. r. o.
Hornohájska 305/12
941 46 Trávnica, Slovensko

IČO: 50 927 451
DIČ: 212888054
IČ DPH: SK212888054

Konateľ spoločnosti
Miloš Fijalka 0948 927 733
email: milos.fijalka@staupra.sk